zpěvačka a houslistka VÍTĚZSLAVA

O mně

Zpěv

V 18-ti letech začala studovat soukromě zpěv u konzervatorních učitelů, z nichž nejvýznamnější byla sopranistka, sólistka Státní opery a pedagožka Simona Procházková, ke které docházela po dobu 4 let.

Následně vykazovala širokou koncertní činnost jako sólistka na poli duchovní hudby s klavíristou Petrem Novákem a taktéž po 4 roky v duu Angelorum s harfistkou Katarínou Ševčíkovou, s kterou se prezentovaly se smíšeným

repertoárem složeným z popu, klasické, filmové a muzikálové hudby.

Současně spolupracuje jako sólová mezzosopranistka s pěveckým sborem Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera, muzikologa,  cembalisty, varhaníka a pedagoga, který se zaměřuje převážně na

interpretaci barokní hudby.

Soubor vystupuje při různých příležitostech (bohoslužby, dramaturgicky ucelené koncerty ad.) převážně v západních Čechách a v Německu, také v rámci mezinárodních festivalů.

Výběr z nastudovaných skladeb:

Brentner, Jan Josef Ignác (1689–1742): Offertorium de Martyre
Brixi, František Xaver (1732–1771): Regina coeli in G
Brixi, František Xaver (1732–1771): Regina coeli laetare in C
Brixi, František Xaver (1732–1771): Missa brevis in a moll
Caldara, Antonio (1670–1736): Caro mea vere est cibus (moteto)
Caldara, Antonio (1670–1736): Ego sum panis vivus (moteto)
Grancini, Michelangelo (1605 – 1669): Dulcis Christe (moteto)
Horák, Václav Emanuel (1800–1871): Missa Pastoralis in G dur
Liechtenauer, Paul Ignaz (1673–1756): VI. Missa S. Joannis Nepomuceni
Sehling, Joseph Anton (1710–1756): Offertorium ex D. (Joseph Anton Sehling)
Schmalfus, František Ferdinand Kosmas (1730–1811): Missa ex D
Schmidt, Ferdinand (1693–1756): Ave Regina Caelorum in G

 

Z recenze na koncert 10. 8. 2023: „Sólistka zaujala temným mezzosopránem, ve střední rychlé části pak svižnými koloraturami.“ (in: Ulrychová, Marta: Šťastné spojení muzikologa a poučené interpretace. Consortium Musicum a

jeho přimdské vystoupení (klasikaplus.eu)

Již 15 let mimo jiné doprovází sólově svatební obřady houslemi i zpěvem na mnoha místech České republiky, ale taktéž v Irsku.

Bohatá emocionalita Vítězslavy, dlouhodobá zkušenost s publikem a nezaměnitelný hlasový projev propůjčuje jak svatebním obřadům, tak sólovým koncertů pro posluchače nezapomenutelný zážitek i skrz hudbu zajímavý pohled do

jejich vlastních niter.

Vítězslava Krahmerová narozena v Plzni, kde vystudovala oděvní průmyslovou školu – obor návrhářství.

Mluví plynně česky, anglicky a německy.

 

Housle

Od pěti let byla po 2 hudební cykly pod pedagogickým vedením hře na housle u Vlasty Frieslové na plzeňské 5.ZUŠ.

S umístěním na předních místech se účastnila po dobu studií celé řady soutěží jak sólového, tak komorního charakteru v různých hudebních uskupeních, převážně v klavírním triu.

Účastnila se hudebních kurzů vynikající přední české houslistky Jany Vonáškové-Novákové.

Posléze hrála v několika orchestrech v 1. houslích, včetně irského Cork school of music symphony orchestra a Cork symphony orchestra po dobu 4 let.

4 roky hrála v komorním orchestru Consortium Musicum pod vedením již zmiňovaného Víta Aschenbrennera,

Po působení v 1. houslích v Plzeňském orchestrálním sdružení následoval symfonický orchestr Collegium Musicum v německém Bocholtu a posléze symfonický orchestr ČVUT Karlovo náměstí v Praze.

Vykazovala širokou koncertní činnost jako sólistka na poli duchovní hudby s klavíristou Petrem Novákem a taktéž po 4 roky v duu Angelorum s harfistkou Katarínou Ševčíkovou, s kterou se prezentovaly se smíšeným repertoárem

složeným z popu, klasické, filmové a muzikálové hudby.

Současně se Vítězslava věnuje s houslemi sólovému koncertování na poli pop-klasik žánru spolu se zpěvem.

Úzkou cestou

2023

Buď Bože se mnou

Hudební video

Velvet Voice

2016

Stanou se zázraky

Hudební video

Napsali o mně

 • Manželé Berkovcovi
  Děkujeme Vítězslavě za úžasný hudební doprovod při našem svatebním obřadu, perfektně podtrhl atmosféru a hodně očí nezůstalo suchých. Skvěle nám pomohla i při výběru písniček a v neposlední řadě bylo super i sladění barvy jejích šatů do barvy naší svatby. Byli jsme nadšení a moc doporučujeme dále.
 • Courtyard Marriott Plzeň - Management hotelu
  Velmi příjemná spolupráce s Vítězslavou při zajišťování hudebního doprovodu módní přehlídky během svatebního veletrhu v hotelu Courtyard Marriott Plzeň. Velmi emocionální a profesionální výkon!
 • Martina Košanová, PR vědecká knihovna Plzeň
  Skvěle vybraný repertoár a milá spolupráce při vernisáži v plzeňské rakouské hudební knihovně.
 • Restaurace Spilka Plzeň
  Vítězslava byla zlatým hřebem na naší vyjímečné narozeninové a dlouho plánované oslavě. Díky ní byla oslava opravdu exkluzivní a nezapomenutelná i pro naše hosty.

 

 

Napište mi

 • Please enter your name
 • Please enter a message
 • Incorrect reCaptcha. Please enter reCaptcha challenge.
 • Cannot send mail, an error occurred while delivering this message. Please try again later.
 • Your message was sent successfully. Thanks!